ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี
โทร 086-7715844
  • th

โซล่าปั๊ม ปั๊มน้ำบ่อบาดาล


โซล่าปั๊ม ปั๊มน้ำบ่อบาดาล

โซล่าปั๊มสูบน้ำลึก 40 ม.

ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อัตรา 5,500 ลิตร/ชั่วโมง สามารถเลือกใช้พลังงานโดยตรงจากแผงโซล่าเซลหรือแบตเตอรี่ก็ได้ สูบน้ำ ทดน้ำ รดน้ำ ผัก พืช ไร่นา ป่าส

สอบถาม
โซล่าปั๊มสูบน้ำลึก 55 ม.

ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อัตราการสูบน้ำสูงสุด 760 ลิตร/ชม. สามารถในการใช้งานต่อเนื่อง ขนน้ำได้ตลอดทั้งวัน มีระบบเซ็นเซอร์ ตรวจจับและป้องกันน้ำแห้

สอบถาม
โซล่าปั๊มสูบน้ำลึก 64 ม.

ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อัตราการสูบน้ำสูงสุด 760 ลิตร/ชม. มีระบบป้องกันความเสียหายอัตโนมัติเนื่องจากน้ำแห้ง สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่ต้องใช้แบตเ

สอบถาม
โซล่าปั๊มสูบน้ำลึก 80 ม.

ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อัตราการสูบน้ำสูงสุด 2,500 ลิตร/ชม. ทำงานทันทีเมื่อมีแสงแดด จึงสามารถสูบน้ำได้ตลอดทั้งวัน ปรับความเร็วปริมาณในการขนสูบน้ำไ

สอบถาม
โซล่าปั๊มสูบน้ำลึก 165 ม.

ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อัตราการสูบน้ำสูงสุด 1,380 ลิตร/ชม. เหมาะสำหรับสูบน้ำเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า โรงเรียน โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท บ้านพักอาศัย

สอบถาม